E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Isnin, 21 Oktober 2013

Asas pemberian markah bahasa penulisan rumusan

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi

Peringkat BAIK.

Markah isi 18 hingga 20, memperolehi markah bahasa antara 9 atau 10. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.

atau

Markah isi 15 hingga 17, memperolehi markah bahasa antara 7 atau 9. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.


Peringkat SEDARHANA.

Markah isi 12 hingga 14, memperolehi markah bahasa antara 6 atau 7. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

atau

markah isi 8 hingga 11, memperolehi markah bahasa antara 4 atau 6. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

Peringkat LEMAH

markah isi 1 hingga 7, memperolehi markah bahasa antara 1 atau 4. Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan / tidak memuaskan.

NOTA PERINGATAN

1. Jika bahasa murid agak baik, tambah 1 markahr lagi.
2. Jika bahasanya kurang memuaskan tolak 1 markah,
3. Jika DISALIN BULAT-BULAT PERKATAAN DEMI PERKATAAN, AYAT DEMI AYAT, walapun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 Markah.
4. Jika rumusan kurang daripada 250 patah perkataan . markah tidak dipotonng.
5. Markah bahasa maksimum 10 markah sahaja.

Sumber : Skemah pemerkahan BM

Ahad, 13 Oktober 2013

Hasilkan ayat jawapab yang betul dan tepat.

Hasilkan ayat jawapab yang betul dan tepat bagi setiap soalan yang menggunakan teknik menjawab yang betul.

PERSOALAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara persoalan dalam novel tersebut ialah persoalan ketabahan seorang anak muda menghadapi pelbagai dugaan dalam hidup.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak

PERWATAKAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah seorang yang tabah dalam menghadapi pelbagai dugaan hidup.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 

PENGAJARAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah kita hendaklah tabah menghadapi setiap dugaan dalam kehidupan.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 

LATAR MASYARAKAT

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah latar masyarakat yang tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 
 

Khamis, 3 Oktober 2013

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh meyenaraikan lebih daripada satu kesalahan pengunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Bendera-bendera yang berwarna-warni itu bertebaran di sepanjang jalan.

ii. Masalah yang institusi pengajian tinggi hadapi adalah kekurangan pendapat yang cerdas.

iii. Beliau sering diajak untuk membentangkan kertas kerja di dalam beberapa seminar.  [6 markah]

Jawapan (d)

(i) Bendera-bendera (bendera) yang berwarna-warni itu bertebaran (berkibaran) di sepanjang jalan.

(ii) Masalah yang institusi pengajian tinggi hadapi adalah (ialah) kekurangan pendapat yang cerdas. (bernas).

(iii) Beliau sering diajak (dijemput) untuk membentangkan kertas kerja di dalam (dalam) beberapa seminar.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

i. Kebanyakkan pengguna memilih untuk berbelanja di pusat membeli belah berbanding di kedai runcit.

ii. Puan Halimah dan Encik Halim cadangan untuk menyambut ulangtahun perkahwinan mereka di Hotel Kasturi pada hari Ahad nanti.

iii. Di mana harus saya mengantungkan gambar pemandangan ini. Aqil bertanya kepada Irfan.

[6 markah]

Jawapan (c)

(i) Kebanyakkan (Kebanyakan) pengguna memilih untuk berbelanja di pusat membeli belah (membeli-belah) berbanding di kedai runcit.

(ii) Irfan sambut (menyambut) hari jadinya yang ke 17 (ke-17) secara sederhana sahaja pada tahun ini.

(iii) (“)Di mana harus saya mengantungkan (gantungkan) gambar pemandangan ini(”, ?) Aqil bertanya kepada Irfan.

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(b) Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian tentukan subjek dan predikat dalam ayat tanpa mengubah maksud asal.

i. Melukis telah menjadi kegemarannya sejak kecil lagi.

ii. Warna oren merupakan warna pilihan Hani untuk majlis perkahwinannya .

iii. Ibu pejabat syarikat tersebut terletak di Labuan, Sabah.                                  [6 markah]

Jawapan (b)

(i) Melukis (S) telah menjadi kegemarannya sejak kecil lagi (P). (2 m)

(ii) Warna oren (S) merupakan warna pilihan Hani untuk majlis perkahwinanya (P) (2 m)

(iii) Ibu pejabat syarikat tersebut (P) terletak di Labuan, Sabah (P) (2 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

(a) Tulis satu ayat bagi setiap kata kerja di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda boleh menambahkan imbuhan tetapi tidak boleh menggunakan perkata itu sebagai kata nama khas.

i. tonton
ii. tengok
iii. keluar
iv. terbit
v. halus
vi. teliti             [6 markah]

Contoh ayat:

(i) Drama percintaan itu saya tonton sehingga tamat. (1 m)

(ii) Pengasuh itu diminta menengok kanak-kanak itu sementara ibunya memilih sayur-sayuran. (1 m)

(iii) Peristiwa berkenaan kemalangan tersebut telah keluar dalam berita pada jam 12.00 malam. (1 m)

(iv) Matahari biasanya akan terbit seawal jam lapan pagi. (1 m)

(v) Anyaman tikar itu sangat halus dan kemas. (1 m)

(vi) Kita perlu melakukan sesuatu kerja dengan teliti agar segala tugasan yang diberikan berjalan dengan lancar. (1 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 2 (d) Gurindam

Soalan 2 (d) Gurindam

Baca gurindam di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan 
menggunakan ayat anda sendiri.

Gurindam 12 Fasal yang Keenam

Cahari olehmu akan sahabat, 
Yang boleh dijadikan ubat. 

Cahari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan tiap seteru.
 
Cahaya olehmu akan isteri,
Yang boleh menyerahkan diri.
 
Cahari olehmu akan kawan,
Pilih segala orang setiawan.

(Abu Hassan Sham (Penyelenggara)
Puisi-puisi Raja Ali Haji,
Dalam antologi Harga Remaja, 1993 DBP)

i. Apakan yang dimaksudkan dengan: 

Cahari olehmu akan sahabat
Yang boleh dijadikan ubat [3 markah]

Jawapan 2 (d) Puisi Tradisional
i. Maksud cahari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan ubat ialah saranan supaya memilih sahabat yang akan bersama-sama kita sama ada dalam keadaan senang atau susah (3 m)
 
ii. Sahabat amat penting pada masa susah maupun senang. Cadangkan ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang sahabat yang setia. [3 markah]

 Jawapan 2 (d) Puisi Tradisional
ii. Ciri-ciri seorang sahabat yang setia ialah yang tidak akan menceritakan aib kita kepada orang lain. Mereka juga akan bersama-sama kita di kala kita susah maupun senang malah mereka jujur dan berterus terang sekiranya kita tersalah haluan serta memaklumkan perkara negatif yang kita lakukan kepada keluarga agar dapat dibetulkan sebelum jauh terpesong. (3 m)
 
iii. Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam gurindam di atas. [3 markah]
 
Jawapan 2 (d) Puisi Tradisional
iii. Dua nilai yang terdapat dalam gurindam di atas ialah kebijaksanaan iaitu bijak dalam memilih sahabat sejati. Ketaatan iaitu isteri yang taat kepadaa suaminya dan keiklasan iaitu seorang sahabat yang baik sentiasa ikhlas dengan rakannya. (3 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 2 (c) – Petikan Tradisional

Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri.

Maka Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran pun tersenyum mendengar sembah bidadari itu. Maka ujar, tuan puteri, “Kita telah bermain-main semalam tadi dengan biti-biti itu. Maka kita tidur lalu bermimpi hampir dinihari juga rasanya. Maka datang seekor naga maka dipagutnya pinggangku, tiada lekat pada tubuhku rasanya dan aku lihat rupa naga itu terlalu indah-indah sekali. Seketika kita berselimut bau bunga rasanya, dan bau bunga itu pun datang sekarang kepada hidungnya kita rasanya. Hatta maka naga itu pun melancar ke atas kemuncak mahligai ini. Maka ditelannya gemala yang di atas kemuncak mahligai ini. Sebab itulah mukaku pucat ini.”Segala bidadari itu pun berdatang sembah seraya tertawa, “Segera rupanya tuan puteri ini akan kahwin dengan paduka kakanda itu Raja Dewa Lela Mengerna itu.” Tuan puteri pun tersenyum tunduk malu rupanya dan segala bidadari itu pun tertawa seraya ia berpantun demikian bunyinya:

Burung bayan terbangnya tinggi,
Terbang melayang berpangkat-pangkat;
Jikalau malam termimpi-mimpi,
Jika siang terlihat-lihat.


Setelah tuan puteri mendengar pantun itu adalah muka tuan puteri itu antara masam dengan tiada berseri. Maka tuan puteri pun berkata kepada inangdanya, “Hai inangda, bilamana kita akan pergi mandi ke Tasik Semendera Jin itu?” Maka sembah inangdanya, “Ya tuanku tuan puteri, esoklah kita akan pergi mandi.”

(Dipetik daripada cerita Hikayat Indera Nata dalam
Antologi Harga Remaja DBP

Soalan

i. Mengapakah muka bidadari pucat? [2 markah]

Cadangan jawapan
(i) Muka bidadari pucat kerana bidadari melihat naga yang melancar/meluncur di atas kemuncak mahligai telah menelan gemala yang terdapat di atas kemuncak mahligai itu. (2 m)

ii. Nyatakan gambaran naga yang terdapat dalam mimpi bidadari seperti yang diceritakan kepada
Tuan Puteri Seri Ratna Gemala Nehran? [3 markah]

Cadangan jawapan
(ii) Gambaran naga yang terdapat dalam mimpi bidadari ialah rupa naga itu terlalu indah/cantik sekali dan apabila bidadari berselimut dia terbau bunga malah bau bunga itu seolah-olah melekat pada hidungnnya/masih terbau-bau. (3 m)

iii. Pada pendapat anda, apakah bekalan yang perlu ada dalam diri seseorang remaja untuk mengelakkan diri daripada diperdaya oleh orang yang tidak bertanggungjawab. [3 markah]Cadangan jawapan
(iii) Bekalan yang perlu ada dalam diri seseorang remaja untuk mengelakkan diri daripada diperdaya oleh orang yang tidak bertanggungjawab ialah seseorang remaja itu perlu penuhkan ilmu dunia dan akhirat dalam dirinya agar dia dapat menapis perkara yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Selain itu, remaja juga perlu berkawan dengan orang yang baik tingkah lakunya atau dengan para ilmuan kerana sahabat yang baik akan membawa kita ke jalan yang benar/baik, malah seseorang remaja itu perlu pandai membawa diri agar tidak timbul perasaan marah atau dendam atau iri hati kerana kita mudah dieksploitasi sekiranya kita leka dengan kelebihan yang kita ada. (3 m)

SOALAN ULANGKAJI SPM 2013 Soalan 2 (b) - Petikan Prosa Moden

Soalan 2 (b) - Petikan Prosa Moden

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Abang tak mahu pergi kebun? Apa kata abang pergi sebelum abang jadi ahli korporat nanti,”
 rayu Mikraj.
“Tak perlu!” Israk mengayun kata-kata.
“ Mengapa? Abang takut nyamuk? Agas? Atau seram dengan nyanyian cengkerik? Mengapa abang terlalu berlagak akhir-akhir ini? Suara Mikraj makin lama makin meninggi.
Israk menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, “Mengapa kau terlalu menjaga tepi kain orang?”
Saya kasihan melihat Wah. Abang menghina, mengeji, menyakiti Wah. Paha kanan tercubit paha kiri turut berasa sakit. Abang sedar tak,
Wah lebih tua daripada abang!”
“Saya ajak pa dan ma bawa abang balik kampung semata-mata mahu abang mengenali Wah yang membela abang sejak berusia satu hari lagi. Abang tahu, Wah benar-benar terhiris sewaktu atuk ‘Perth’ bawa abang lari. Sejak itu abang langsung tak mengenali Wah. Saya mahu
abang belajar erti kepayahan, kekecewaan, dan ketabahan seorang wanita. Wah orangnya...,” butir bicara Mikraj diiringi mutiara mata.
“Sudah hujan,” perli Israk.
“Abang jangan terkejut kalau saya mampu membuatkan abang menangis nanti!”
Israk bersahaja. Dia mencapai gitarnya lalu lagu sumbang itu kembali beralun. Perasaan meluat mula bersarang dalam kalbu Mikraj. Kalau tersilap jolok, pasti terjolok sarang itu. Bahaya.
“Kalau bercakap dengan abang mesti ada kompromi,” katanya, memandang tepat ke wajah Israk. Fikirannya di awang-awangan.

(Dipetik daripada cerpen Israk
oleh Erda Roslan khairi, dalam Harga Remaja, DBP)

i. Apakah reaksi Israk apabila Mikraj mengajaknya ke kebun? [2 markah]

Jawapan 2 (b) Petikan Drama
i. Reaksi Israk apabila Mikraj mengajaknya ke kebun ialah menjawab secara sambil lewa, iaitu tidak perlu malah memarahi Mikraj yang dianggap terlalu menjaga tepi kain orang. Israk juga menyindir Mikraj dengan pertanyaan Mikraj sudah selesai berhujah dan bersahaja mencapai gitarnya lalu lagu sumbang itu kembali beralun. (2 m)
 
ii. Berikan beberapa cadangan untuk mendekatkan golongan muda agar berminat untuk menyertai
aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan kekeluargaan. [3 markah]

Jawapan 2 (b) Petikan Drama
ii. Beberapa cadangan untuk mendekatkan golongan muda agar berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan kekeluargaan ialah menyerahkan tanggungjawab mengelolakan sebarang aktiviti kepada kumpulan ini agar mereka merasakan tenaga mereka dihargai. Selain itu, aktiviti tersebut secara keseluruhannnya memerlukan penglibatan semua pihak agar hubungan lebih akrap dan sesetengah aktiviti boleh menggunakan komputer,telefon bimbit, dan pelbagai gajet kerana remaja kini lebih berminat pada aktiviti yang menggunakan perisian malah mereka boleh mengggunakan kepakaran masing-masing untuk mengajar keluarga yang telah berumur atau tidak mahir dalam ilmu komputer.
 
iii. Nyatakan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan, dan satu pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen. [4 markah]

Jawapan 2 (b) Petikan Drama
iii. Satu pengajaran yang terdapat dalam petikan ialah kita janganlah biadap terhadap orang tua contohnya Israk yang kerap melukakan hati neneknya, Wah./Kita jangan lupa diri/asal usul, contohnya Israk yang enggan ke kebun apabila diajak oleh Mikraj kerana menganggap
dirinya berketurunan Inggeris. Pengajaran lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen ialah kita ...........................................................................................................................................................

Rabu, 2 Oktober 2013

Ulang kaji SPM 2013 Gurindam Tonggak Dua Belas

Gurindam Tonggak Dua Belas
Mohd Sidek Mohd Dollah (Mas Adeki) (Penyelenggara)

Maksud
Rangkap 1
Manusia harus menghargai masa dan tidak harus menangguhkan kerja.

Rangkap 2
Sifat tekun merupakan kunci kejayaan. Sesuatu pekerjaan itu haruslah bersesuaian dengan kemampuan diri.

Rangkap 3
Sifat ceria akan menyeronokkan suasana kerja. Oleh itu harus elakkan sifat bermuram dan bersedih semasa bekerja.

Rangkap 4
Kita harus mengamalkan keserhanaan dalam menjalani kehidupan dan bertindak dengan menggunaan akal.

Rangkap 5
Keperibadian mulia harus dijadikan amalan hidup. Keikhlasan harus dijadikan pegangan hidup.

Rangkap 6
Sifat bak hati, bertimbang rasa dan bersimpati merupakan kekuatan seseorang individu.

Rangkap 7
Pemimpin harus menunjukkan teladan yang baik. Kita juga harus membezakan baik dan buruk dalam menjalani kehidupan.

Rangkap 8
Kita harus memikul tugas dengan yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. Tugas itu harus dipikul dengan sifat keserhanaan tetapi tegas.

Rangkap 9
Sifat berhemat harus diamalkan bagi mengelakkan pembaziran.

Rangkap 10
Sekiranya kita mengamalkan kesabaran dan berfikir dengan waras, maka segala permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah.

Rangkap 11
Kita harus memberikan dorongan kepada mereka yang berbakat. Kita juga harus menunjukkan kebolehan kita agar menjadi perangsang kepada orang lain.

Rangkap 12
Daya kreativiti harus dijadikan budaya hidup kita.

Tema dan Persoalan
Puisi ini membawakan tema nilai-nilai murni yang harus dijadikan pegangan bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia.

Antara persoalan yang terkandung dalam puisi ini ialah:

a. Kepentingan menghargai masa.
b. Ketekunan tangga kejayaan.
c. Kemuliaan sifat sederhana.
d. Kepimpinan melalui teladan
e. Memberikan dorongan kepada orang lain

Bentuk

Gurindam merupakan sejenis puisi dengan bentuk terikat. Ciri-ciri gurindam ini ialah:
a. Terdiri daripada dua belas rangkap.
b. Setiap rangkap terdiri daripada dua baris.
c. Tunduk kepada rima akhir aa
d. Hampir kesemua barisnya terdiri daripada empat patah perkataan

Gaya Bahasa yang Ketara

a. Responsi (Pengulangan kata pada pertengahan baris) Contoh:
Ketinggian peribadi jadi amalan,
Ketelusan hati jadi bekalan

b. Kata-kata pinjaman dari bahasa Inggeris
Contoh:
Kreatif, aktif

Nilai dan Pengajaran

Puisi ini amat kaya dengan nilai dan pengajaran. Sebenarnya terdapat pengajaran yang berguna kepada kita dalam kesemua rangkap puisi ini. Sekadar contoh, nilai-nilai utama dalam puisi ini ialah menghargai masa, ketekunan, kesederhanaan, baik hati, bertimbang rasa, bersimpati, dan kesabaran. Antara pengajaran yang boleh disimpulkan daripada puisi ini ialah:

a. Kita haruslah menggunakan masa dengan sebaik mungkin dan tidak harus menangguh-nangguhkan sesuatu kerja.
b. Kita harus berusaha dengan tekun dan rajin bagi mencapai kejayaan.
c. Kita harus mengutamakan keserhanaan dalam mejalani kehidupan harian.
d. Pemimpin harus menunjukkan teladan yang baik kepada mereka yang dipimpinnya.
e. Kita harus sentiasa bersabar dalam menghadapi dugaan hidup.

Ulang kaji SPM 2013 Syair Pemberontakan Patani

Syair Pemberontakan Patani
Mohd Yusof Md Nor dan Abd Rahman Kaeh (Penyelenggara)

Maksud

Rangkap 1
Laksamana telah dititahkan oleh Betara supaya pergi ke negeri Patani dengan segera dan dapatkan cogan Raja Senggora.

Rangkap 2
Hukuman yang telah ditetapkan itu kekal walaupun orang yang melakukannnya memohon maaf.

Rangkap 3
Laksamana tidak berani membantah atau menunjukkan kegelisahannya terhadap perintah Betara. Hal ini disebabkan beliau ingin memelihara negerinya daripada menjadi kacau- bilau.

Rangkap 4
Namun hati Laksamana amat berat untuk meninggalkan ibu saudaranya, Bonda Duli Mahkota Indera yang sedang sakit tenat.

Rangkap 5
Betara meminta Laksamana membuang perasaan bimbang dan kesedihan kerana tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya amat berat. Lagipun tanggungjawab ini perlu dilaksanakan bagi menyelamatkan negeri itu.

Rangkap 6
Setelah mendengar titah Betara, Laksamana bertekad untuk melaksanakan tugasan tersebut. Beliau juga menyerahkan segalagalanya kepada Allah.

Rangkap 7
Laksamana sanggup menanggung sebarang malapetaka dan penderitaan demi kedaulatan raja dan kesejahteraan negerinya.

Rangkap 8
Namun begitu, Laksaman berjalan dengan hati yang sedih. Ingatannya tetap bersama ibu saudaranya yang sakit tenat itu. Laksamana juga begitu yakin beliau tidak akan berkesempatan untuk berjumpa dengannya lagi.

Rangkap 9
Walau bagaimanapun, Laksamana rela kerana sedar kepayahan tersebut hanya ditanggung oleh dirinya seorang. Sebaliknya jika beliau tidak melaksanakan tanggungjawab itu, bala tersebut terpaksa ditanggung oleh seluruh negeri.

Rangkap 10
Oleh itu, Laksamana tidak lagi berkira-kira tentang soal itu. Sebaliknya beliau bergegas pergi untuk mendapatkan cogan Raja Senggora.

Tema dan Persoalan
Syair ini membawakan tema semangat patriotik dan kesetiaan terhadap raja dan negara.

Persoalan-persoalan yang terkandung di dalamnya ialah:
a. Taat menerima arahan pihak atasan.
b. Kesanggupan berkorban demi raja dan negara.
c. Meletakkan kepentingan negara di hadapan kepentingan diri.
d. Menyerahkan diri kepada Tuhan.

Bentuk
Syair ini terdiri daripada sepuluh rangkap dan merupakan sejenis puisi tradisional dengan bentuk terikat. Antara ciri yang menandai syair ini

a. Setiap rangkapnya terdiri daripada empat baris.
b. Rima hujung semua baris dalam sesuatu rangkap itu tunduk kepada hukum aaaa.
c. Kesemua baris dalam sesebuah rangkap berfungsi sebagai maksud (tiada pembayang).
d. Setiap baris terdiri dalam lingkungan empat patah perkataan. (ada juga baris dengan tiga atau lima patah perkataan)

Gaya Bahasa yang Ketara

a. Penggunaan bahasa istana
Contoh:
Dititahkan, bonda, duli, daulat, baginda

b. Inversi (Proses penyongsangan ayat)
Contoh:
(Baris 2/Rangkap 5)
Ke atas negeri hendak mudarat
Sepatutnya Hendak mudarat ke atas negeri

c. Epifora (Pengulangan pada penghujung baris)
Contoh:
(Baris 2 dan 4/Rangkap 9)
Keberatan tertanggung di atas negeri,
Bala yang datang meliputi negeri.

Nilai dan Pengajaran

Nilai-nilai yang dapat diperhatikan dengan ketara dalam puisi ini ialah taat setia, cinta akan negara, keberanian dan kasih sayang.

Pengajaran yang disampaikan ialah:

a. Kita harus setia kepada raja dan negara.
b. Kita hendaklah berani berjuang demi negara.
c. Kita harus cinta akan negara dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara.
d. Kita harus mengasihi sesama manusia terutamanya ahli keluarga kita.

Ulang kaji SPM 2013 Syair Makna Riak

Syair Makna Riak
Mohd Yusof Md Nor dan Abd Rahman Kaeh (Penyelenggara)

Maksud

Rangkap 1
Maksud riak atau takbur ialah sikap beramal ibadat semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Sikap ini amat dibenci Tuhan kerana tergolong dalam perbuatan syirik.

Rangkap 2
Kadang-kadang riak dilakukan dengan perbuatan berpuasa dan bertutur dengan lemah-lembut. Padahal keadaan dan kebersihan
tubuh badan tidak dijaga.

Rangkap 3
Ada orang yang berpura-pura tidak mementingkan kebendaan agar dirinya dianggap sebagai wali. Namun hatinya tetap condong kepada kebendaan.

Rangkap 4
Ada masanya perbuatan riak ditunjukkan dengan menonjolkan ilmu yang dimilikinya. Orang seperti ini akan banyak memberikan ceramah di pelbagai majlis. Namun dia akan campuradukkan perkara baik dan buruk.

Rangkap 5
Ada masanya orang ini akan berbicara tentang ilmu mantik yakni ilmu akal tentang sebab dan akibat. Dia akan berhujah seolaholah dia telah mengkaji segala-galanya agar dirinya dianggap bijak pandai. Namun tujuannya adalah agar dia diberikan ganjaran tertentu.

Rangkap 6
Ada pula masanya riak ditunjukkan dengan cara berpakaian. Individu ini akan kelihatan berserban berlilit di kepala dan kain sejadah di bahunya. Tangannya pula sentiasa menggenggam tasbih.

Rangkap 7
Ada masanya individu berkenaan akan pejamkan mata dan berzikir panjang sehingga melupakan dirinya. Namun tujuannya adalah suapaya dia diterima sebagai ketua.

Rangkap 8
Sikap riak merupakan bala. Allah memurkai orang seperti ini dan amal ibadatnya ditolak.

Tema dan Persoalan
Syair ini membawakan tema sikap sesetengah manusia yang suka beribadat semata-mata untuk menunjuk-nunjuk dan bukannya dengan hati yang tulus.

Persoalan yang terkandung di dalamnya ialah:

a. Beribadat semata-mata untuk menunjuk-nunjuka dibenci Tuhan.
b. Sikap berpura-pura beriman bagi mendapatkan pujian dan ganjaran manusia.
c. Sikap menampilkan keimanan kerana ingin menjadi ketua.
d. Amal ibadat manusia yang riak tidak diterima Tuhan.

Bentuk
Syair merupakan sejenis puisi tradisional dengan bentuk terikat. Antara ciri yang menandai syair ialah:

a. Setiap rangkapnya terdiri daripada empat baris.
b. Rima hujung semua baris dalam sesuatu rangkap itu tunduk kepada hukum aaaa.
c. Kesemua baris dalam sesebuah rangkap berfungsi sebagai maksud (tiada pembayang).
d. Setiap baris terdiri dalam lingkungan empat patah perkataan. (ada juga baris dengan tiga atau lima patah perkataan)

Gaya Bahasa yang Ketara

Gaya bahasa yang ketara dalam puisi ini ialah

a. Inversi (Proses penyongsangan ayat)
Contoh:
Baris 3/Rangkap 4
Berkata-kata tidaklah jemu
Sepatutnya
Tidak jemu berkata-kata

b. Peggunaan kata-kata Arab
Contoh: syirik, wali, zikir,

c. Simile (perbandingan dengan menggunakan kata hubung) Contoh:
Baris 3/Rangkap 7)
Terkadang jasbah seperti gila

Nilai dan Pengajaran

Nilai yang dapat dirumuskan daripada puisi ini ialah keikhlasan, kejujuran dan kesederhanaan. Pengajaran yang disampaikan melalui puisi ini ialah:

a. Kita mesti ikhlas dalam mengerjakan ibadah yakni demi Tuhan semata-mata.
b. Kita mesti jujur dalam menyampaikan ilmu/ceramah agar tidak menyesatkan orang ramai.
c. Kita tidak harus menunjuk-nunjukkan kelebihan, kebolehan atau ilmu kita.
d. Kita harus bersikap sederhana dalam hidup tidak kira betapa tinggi sekalipun ilmu atau amalan kita.

Ulang kaji SPM 2013 Pantun Lapan Kerat

PANTUN LAPAN KERAT
Harun Mat Piah (Penyelenggara)

Maksud
Rangkap 1
Kesabaran merupakan sebahagian daripada keimanan seseorang. Individu yang banyak bersabar tidak muda digoda oleh iblis. Individu seperti inilah yang biasanya berjaya dalam hidupnya.

Rangkap 2
Merujuk kepada kelahiran Utusan Allah. Baginda merupakan seorang individu istimewa yang berasal daripada keturunan Adam. Baginda lahir sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk membimbing manusia.

Rangkap 3
Warisan budaya nenek moyang kita semakin binasa kerana kecuaian kita sendiri. Budaya Timur yang murni dicemari budaya Barat. Kita juga semakin lalai dalam memelihara bahasa ibunda kita.

Tema dan Persoalan

Membawakan campuran pelbagai tema. Antaranya ialah kepentingan kesabaran, kemuliaan Rasulullah SAWdan kebinasaan warisan silam.

Antara persoalan yang terkandung dalam puisi ini ialah:

a. Kesabaran merupakan sebahagian daripada keimanan.
b. Kemuliaan Rasulullah SAW.
c. Pencemaran warisan budaya silam akibat pengaruh Barat.

Bentuk

Ini merupakan pantun lapan kerat dan berbentuk terikat. Ciri-ciri puisi ini ialah:
a. Setiap rangkap terdiri daripada lapan baris.
b. Tunduk kepada rima hujung abcdabcd
c. Empat baris pertama merupakan pembayang manakala empat baris terakhir merupakan maksud.
d. Setiap baris terdiri daripada tiga hingga lima patah perkataan.

Gaya Bahasa yang Ketara

Antara gaya bahasa yang ketara dalam puisi ini ialah

a. Inversi
Contoh
Baris 3/Rangkap 3
Menjadi riuh orang di darat
Sepatutnya
Orang di darat menjadi riuh.

b. Personifikasi
Contoh:
Baris 8/Rangkap 3
Bahasa ibunda hina terbiar

Nilai dan Pengajaran

Nilai yang ketara dalam puisi ini ialah kesabaran, kesyukuran dan bertanggungjawab. Pengajaran yang disampaikan melalui puisi ini ialah:

a. Kita harus mengutamakan kesabaran dalam menjalani kehidupan.
b. Kita hendaklah bersyukur dengan limpah kurnia Allah yang mengutuskan pembimbing yang mulia
    bagi membawa kita ke jalan yang benar.
c. Kita harus bertanggungjawab dalam memelihara budaya dan bahasa warisan bangsa kita.

Ulang kaji SPM 2013 Pantun Enam Kerat

ANALISIS PUISI DALAM DIRGAHAYU BAHASAKU

Pantun Enam Kerat
Md. Ali Bachik (ILADAM) (Penyelenggara)

Maksud
Rangkap 1
Ketabahan individu untuk menjalani kehidupan tanpa menghiraukan penderitaan yang menimpanya kerana kekuatan jiwanya.


Rangkap 2
Segala penderitaan yang menimpa seseorang itu merupakan suratan yang ditentukan oleh Tuhan. Tiada siapa yang boleh disalahkan
kerana penderitaan tersebut.


Rangkap 3
Seseorang yang menanggung kekecewaan kerana kekasihnya meninggalkannya setelah menemui kekasih baru.


Tema dan Persoalan

Puisi ini membawakan tema penderitaan dan kekecewaan yang ditanggung oleh seseorang individu yang gagal dalam percintaan.

Antara persoalan di dalamnya ialah:

a. Kekuatan jiwa untuk menghadapi kekecewaan dengan tabah.
b. Segala yang terjadi di dunia ini merupakan ketentuan Tuhan.
c. Ketiadaan kesetiaan dalam bercinta.

Bentuk

Puisi ini merupakan pantun enam kerat dan mempunyai bentuk yang terikat. Ciri-cirinya ialah:
a. Terdiri daripada tiga rangkap.
b. Setiap rangkap terdiri daripada enam baris.
c. Tunduk kepada rima hujung abcabc.
d. Tiga baris pertama merupakan pembayang manakala tiga baris berikutnya merupakan maksud.
e. Setiap baris terdiri daripada empat hingga lima patah perkataan.

Gaya Bahasa yang Ketara

Antara gaya bahasa yang ketara dalam puisi ini ialah

a. Penggunaan peribahasa
Contoh: Ibarat kaca jatuh ke lantai (Baris 4/Rangkap 1)
Ibarat melukut di tepi gantang (Baris 4/Rangkap 3)

b. Pengulangan

i. Anafora (Pengulangan kata pada awal baris)
Contoh:
Baris ke-5/6 Rangkap 2
Sudah takdir sudah suratan,
Sudah nasib jadi begini.

ii. Responsi (Pengulangan pada akhir baris)
Contoh:
Baris 2 dan 5/Rangkap 3
Gelama tiak berumpan lagi,
Yang lama tidak berkenan lagi,

iii. Repetisi
Baris5/Rangkap 2
Contoh : Sudah takdir sudah suratan

Nilai dan Pengajaran

Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi ini ialah ketabahan menghadapi cabaran, redha kepada takdir Tuhan dan kesetiaan. Pengajaran yang disampaikan kepada pembaca ialah:

a. Kita harus tabah menghadapi musibah yang mendatang dalam hidup kita.
b. Kita harus redha dengan suratan takdir serta tidak harus menyalahkan orang lain di atas 
    penderitaan yang menimpa kita.
c. Kita harus setia kepada orang yang kita cintai.