E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Khamis, 27 November 2014

http://peruserpaid.com/?ref=33877

Everyone is Welcome!
Unlimited Job Positions!
Anyone can Join!
No Experience required!
Instant Account Setup and Money Making!

Isnin, 4 November 2013

Pemarkahan bahagian novel SPM Bahasa Melayu

Bahagian i)
Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji.

2 Isi, termasuk huraian dan contoh      = 4 markah

Markah Bahasa (PWC/kosa kata/Tatabahasa)  = 3 markah

Panduan ini bermakna pelajar perlu menyediakan dua isi utama berdasarkan kehendak soalan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bahagian ii)
Biasanya perbandingan dua buah novel yang anda kaji.

Bererti satu perenggan jawapan anda melibatkan perbandingan dua novel berdasarkan kehendak soalan.

3 isi termasuk huraian dan contoh  = 6 markah

markah bahasa = 2 markah

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ini hasil perbincangan semoga dapat menbantu anda semua pelajar SPM 2013. Terima kasih.

Soalan ramalan novel teks Melunas Rindu dan Kabus di Perbukitan

Hasil perbincangan guru-guru bahasa Melayu, kami menjangka soalan novel SPM Bahasa Melayu ialah tentang latar masyarakat. Oleh itu kami berharap pelajar dapat menguasai latar masyarakat bagi kedua-dua novel tersebut. Kami berharap pelajar juga sentiasa membuat kajian tentang analisis yang lain sebagai pengukuhan.

Pemarkahan Rumusan Bahasa Melayu SPM

Pemarkahan
 • Bahagian ini diperuntukkan sebanyak 30 markah
 • 20 markah untuk bahagian isi dan 10 markah untuk aspek bahasa
 • Pengenalan – 2 markah
 • Setiap isi tersurat dan tersirat – 2 markah
 • Kesimpulan – 2 markah
 • Aspek bahasa markah yang diperuntukkan ialah separuh daripada markah isi
 • Aspek bahasa seperti pengolahan bahasa, penggunaan istilah dan kosa kata, tanda baca dan sebagainya akan diteliti sebelum markah untuk bahagian bahasa diberikan.

Perenggan
 • Pelajar bebas menulis perenggan sama ada dalam satu, dua, tiga, atau empat perenggan.sebenarnya, tidak ada peraturan khusus tentang bilangan perenggan. Pelajar dicadangkan supaya menulis rumusan dalam empat(4) perenggan seperti di bawah:
 • Perenggan 1 – Pengenalan
 • Perenggan 2 -  6 isi tersurat
 • Perenggan 3 – 2 isi tersirat
 • Perenggan 4 – Kesimpulan

Bilangan Perkataan
 • Pelajar dikehendaki menulis rumusan antara 100 – 120 patah perkataan.
 • Jika melebihi jumlah perkataan yang dinyatakan isi rumusan yang terdapat dalam perkataan atau ayat selebihnya tidak akan dibaca atau dinilai.

Isnin, 21 Oktober 2013

Asas pemberian markah bahasa penulisan rumusan

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi

Peringkat BAIK.

Markah isi 18 hingga 20, memperolehi markah bahasa antara 9 atau 10. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.

atau

Markah isi 15 hingga 17, memperolehi markah bahasa antara 7 atau 9. Ini bermakna kesinambungan isi baik, struktur ayat dan tatabahasa baik, kosa kata luas dan tanda baca/ejaan betul.


Peringkat SEDARHANA.

Markah isi 12 hingga 14, memperolehi markah bahasa antara 6 atau 7. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

atau

markah isi 8 hingga 11, memperolehi markah bahasa antara 4 atau 6. Ini bermakna kesinambungan isi masih baik, struktur ayat dan tatabahasa masih memuaskan, kosa kata masih memuaskan dan tanda baca/ejaan juga memuaskan.

Peringkat LEMAH

markah isi 1 hingga 7, memperolehi markah bahasa antara 1 atau 4. Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan / tidak memuaskan.

NOTA PERINGATAN

1. Jika bahasa murid agak baik, tambah 1 markahr lagi.
2. Jika bahasanya kurang memuaskan tolak 1 markah,
3. Jika DISALIN BULAT-BULAT PERKATAAN DEMI PERKATAAN, AYAT DEMI AYAT, walapun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 Markah.
4. Jika rumusan kurang daripada 250 patah perkataan . markah tidak dipotonng.
5. Markah bahasa maksimum 10 markah sahaja.

Sumber : Skemah pemerkahan BM

Ahad, 13 Oktober 2013

Hasilkan ayat jawapab yang betul dan tepat.

Hasilkan ayat jawapab yang betul dan tepat bagi setiap soalan yang menggunakan teknik menjawab yang betul.

PERSOALAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara persoalan dalam novel tersebut ialah persoalan ketabahan seorang anak muda menghadapi pelbagai dugaan dalam hidup.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak

PERWATAKAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah seorang yang tabah dalam menghadapi pelbagai dugaan hidup.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 

PENGAJARAN

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah kita hendaklah tabah menghadapi setiap dugaan dalam kehidupan.

*anda tidak perlu nyatakan nama watak 

LATAR MASYARAKAT

Berdasarkan novel Melunas Rindu, antara perwatakan watak utama dalam novel tersebut ialah latar masyarakat yang tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan

*anda tidak perlu nyatakan nama watak