E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Sabtu, 27 Julai 2013

Ayat Dasar

Bagi menjawab soalan-soalan pada bahagian ini dengan baik, anda perlu memiliki pengetahuan asas yang kukuh tentang ayat.

Ayat Dasar
a. Ayat dasar merupakan ayat-ayat asas dalam Bahasa Melayu.
b. Ayat-ayat inilah yang menjadi dasar untuk semua ayat lain.
c. Terdapat tiga ciri utama ayat dasar iaitu:

i. Satu subjek dan satu predikat sahaja
ii. Subjek mesti di hadapan dan predikat mesti di belakang
iii. Subjek hanya terdiri daripada kata/frasa nama (FN) manakala predikatnya
boleh terdiri daripada sama ada frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa
adjektif (FA) atau frasa sendi nama (FS)

d. Terdapat empat pola ayat dasar iaitu

FN + FN
Contoh :
a. Ayah / guru.
b. Ibu saya / tukang masak.

FN + FK
Contoh :
a. Ayah / menebang pokok.
b. Ali / menendang bola.

FN + FA
Contoh:
a. Rumah itu / besar.
b. Budak itu / pandai.

FN + FS
Contoh :
a. Ayah / ke pejabat.
b. Ibu saya / ke pasar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan