E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Ahad, 21 Julai 2013

Kata kunci Sinonim dalam penulisam ayat pendahuluan rumusan Bahasa Melayu SPM

Langkah-langkah = cara-cara / usaha / langkah mengatasi masalah
Masalah = kesulitan
Faktor = punca / sebab / alasan / perihal
Kepentingan = kebaikan / kelebihan / faedah / manfaat
Kekangan = halangan
Kesan = akibat / akibat-akibat / akibat buruk / implikasi buruk / impak
Kewajaran = rasionalnya /
Hal = perkara-perkara /
Ciri = kriteria /
Keburukan = kelemahan / kekurangan
Sumbangan = pengorbanan / jasa
Peranan = tugas / tanggungjawab

4 ulasan: