E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Sabtu, 27 Julai 2013

Ayat Tunggal

Ayat Tunggal
1. Ayat tunggal sama dengan ayat dasar iaitu hanya terdiri daripada satu subjek dan satu
predikat.

2. Walau bagaimanapun ayat tunggal berbeza daripada ayat dasar dalam beberapa aspek
iaitu:
a. Semua ayat dasar ialah ayat penyata sahaja manakala ayat tunggal boleh terdiri
daripada pelbagai jenis ayat seperti ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan
ayat seruan.

b. Bagi ayat dasar, subjek mesti di hadapan dan predikat mesti di belakang. Ayat
tunggal pula tidak mementingkan susunan ini. Oleh itu ayat tunggal boleh
mengalami proses penyongsangan dan predikatnya boleh hadir di hadapan ayat.

3. Terdapat empat jenis ayat tunggal dalam bahasa Melayu iaitu ayat penyata, ayat
tanya, ayat perintah dan ayat seruan.

Ayat Penyata
Contoh :
Adik saya / pergi ke sekolah.

Ayat Tanya
Contoh:
Nama kamu / siapa? (“siapa” ialah predikat)
Ayat ini boleh mengalami proses penyongsangan dan ditulis seperti ini …
Siapakah nama kamu?

Ayat Perintah
Terdapat empat jenis ayat perintah iaitu:

i. Ayat Suruhan
Contoh :
Awak / siapkan kerja ini sekarang juga.
Kamu / belilah buku itu.

ii. Ayat Larangan.
Ayat ini akan menggunakan kata larang usah, tak usah dan jangan,
Contoh :
Awak / tak usah datang ke rumah saya.
Kamu / jangan ambil buku itu.
Awak / tak usah ganggu dia lagi.

iii. Ayat Silaan
Ayat ini akan menggunakan kata sila dan jemput.
Contoh :
Awak / jemputlah makan bersama kami.
Tuan / silalah masuk ke rumah.

iv. Ayat Permintaan
Ayat ini akan menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong.
Contoh :
Tuan-tuan / tolong datang awal sedikat.
Para hadirin / minta bersabar sebentar.

Ayat Seruan
Contoh:
Ayat-ayat ini akan menggunakan kata seru seperti wah, aduh, amboi, cis, nah dll.

Contoh :
Amboi, cantiknya rumah awak!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan