E-Bincang

Bacaan Ayat Al-Quran

Jumaat, 6 September 2013

Kata Kunci Rumusan SPM

Dalam usaha menghasilkan sebuah pendahuluan rumusan yang baik, antara yang perlu dititikberatkan ialah penukaran Kata Kunci dengan kata yang setara.

antara kata kuncinya ialah:


1. Sebab/ punca
2. Kesan/ akibat/ implikasi/ natijah
3. Langkah/ cara/ tindakan/ strategi/usaha/ teknik/ modus operandi
4. Faedah/ kelebihan/ manfaat/ kekuatan/kepentingan/ kemaslahatan.
5. Peranan/ fungsi/ tanggungjawab/ tugas/ kewajipan
6. Kekangan/ halangan/ rintangan/batasan/masalah
7. Kelemahan/ keburukan/ kekurangan
8. Ciri-ciri/ sifat-sifat/ kriteria
9. Usul/cadangan/ pendapat/ pandangan


KATA KUNCI (PERKATAAN SAMA ERTI)

1. langkah-langkaha.  
a. Usaha-usaha 
b. Cara-cara 
c. Kaedah-kaedah 
d. Pendekatan-pendekatan 
e. Strategi-strategi 

2. Impak  
a. Kesan 
b. Akibat
c. Implikasi

3. Kepentingan
a. Kebaikan 
b. Kelebihan
c. Manfaat
d. Faedah 

4. Faktor-fakto
a. Sebab-sebab 
b. Punca-punca 

5. masalah
a. kekangan 
b. halangan
c. rintangan 
d. cabaran

1 ulasan: